Регламент за участие в XXVIII Oбщински конкурс "МОЯТА БЪЛГАРИА"-2024