Местоположение

ЦПЛР - Общински детски комплекс Балчик
ул. "Кирил и Методий" 7.

За контакти
Директор:
тел.: +359(0579)7-29-67

Ръководители:
+359(579)7-21-79

E-mail: