ДИСКУСИОНЕН КЛУБ
Ръководител
учител Камелия Панайотова
e-mail:

Дискусионният клуб е изграден през 2009 година.
Чрез своята дейност:
- активира интереса на децата и учениците към правата, свободите и отговорностите им като граждани на съвременното общество;
- помага за усвояване на знания и компетенции, необходими за ролята им като активни европейски граждани;
- стимулира развитие на умения за общуване, толерантност и работа в екип.