ШКОЛА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Ръководител
учител Камелия Панайотова
e-mail:


Школата е открита през учебната 2016/2017 година. Изградени са групи с деца – предучилищна възраст от детските градини и ученици от училищата в гр. Балчик. Обучението спомага за цялостното развитие на децата и учениците, за обогатяване на общата им езикова култура и гарантира плавен преход към работата във следващите години на изучаване на езика, като задължителна подготовка.