КЛУБ "ГРАФИКА"
Ръководител: Цветелина Ангелова
учител, изобразително и приложно изкуство в ЦПЛР
e-mail:

Клубът „Графика“ е нова форма към ЦПЛР – ОДК Балчик от учебната 2021/2022 година. В него участват ученици от 12 до 18 години. Тук се усвояват и развиват знания и умения в областта на графиката. След участие на детския комплекс в НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“ – 2020 г., модул А и реализиране на проект „Съвременна стая на изкуствата – извор на творчески идеи и вдъхновение“ бяха закупени професионални материали и оборудване, които ще бъдат използвани в часовете. Участниците в клуба ще научат какво е дълбок и висок печат, ще се докоснат до различни графични техники - суха игла, монотипия и линогравюра. Децата ще имат възможност да рисуват върху черни, сиви и цветни картони с кредови моливи, да рисуват с туш и графитни моливи.