КЛУБ "ЖУРНАЛИСТИКА"
Ръководител
ст. учител Елка Василева
e-mail:
elka.vasileva@edu.mon.bg

В клуба са сформирани групи в ОУ„Антим І” и СУ „Хр. Ботев”, с ученици от V до ХІІ клас. Занятията се провеждат в направленията „Печатна журналистика” и „Радиожурналистика”. Младите журналисти подготвят и реализират училищни радиопредавания, изготвят сценарии, успешно се представят като водещи на конкурсни и концертни програми. От страниците на вестник „Калейдоскоп” – самостоятелно издание на ОДК, информират за събития, конкурси, награди, постижения, на участниците в клубовете и кръжоците на извънучилищната институция.