ФОЛКЛОРЕН КЛУБ
Ръководител и хореограф
старши учител Цветелина Илиева
e-mail:
tsvetelina.a.ilieva@edu.mon.bg

Фолклорният състав е създаден през 1970 година. За 45 години в състава израстват и утвърждават като истински професионалисти няколко поколения танцьори под ръководството на хореографите:
Димитър Симеонов /1970 – 1978 г./
Георги Ненчев /1979 – 1988 г. /
Тодор Тодоров /1986 – 2006 г./
Съставът е завоювал отличия от конкурси в Гърция, Франция, Румъния, Русия, България.
От 2012 година магията на българския танц е завладяла повече от 60 деца от ОУ „В. Левски“ с. Соколово и ОУ „Г. С. Раковски“ с. Сенокос