Комплексът предлага БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ за деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст в Община Балчик.
Начало на учебната година - 1 октомври
Записване във формите на ЦПЛР - ОДК Балчик става чрез подаване на заявление от 1 юни до 30 септември
За контакт: 0579/7-21-79 или 0579/7-29-67

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ