КЛУБ "ПРИКАЗЕН СВЯТ"
Ръководител
ст. учител Елка Василева
e-mail:

В клуба участват първокласници и второкласници от трите училища в града. Занятията имат за цел да разширят приказния кръгозор на децата и да провокират у тях интерес към четенето. Приказките обогатяват детската емоционалност. Въздействат върху начина на мислене и поведение, развиват и обогатяват речта. Помагат на децата да възприемат символите на добро и зло, на красиво и грозно, на възвишено и низко, с което способстват за утвърждаване на нравствените и естетически ценности като образец за поведение в живота.