КРЪЖОК "ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО"
Ръководител
учител Наталия Златева

Клуб „Приложно изкуство” обхваща кръжоците „Макраме” и „Приложно изкуство”. В клуба вземат участие деца от 7 до 18 годишна възраст от всички училища в гр. Балчик. Работата в клуб „Приложно изкуство” има за цел да развива естетическия вкус, творческите възможности и фантазията на децата, чрез усъвършенстване на практически умения за работа с различни материали. С много фантазия и старание децата се подготвят за традиционните общински изложби „Здравей, Коледа!” и „Моята България”. Участват с желание в благотворителни акции и базари. Уменията и таланта на участниците са високо оценени в общински и национални конкурси и изложби: „Казанлъшка роза” гр. Казанлък, „Лазарка , мома гиздава” гр. София, “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България” гр. Шумен, „Щърко, шарен добре си ни дошъл” с. Самуилово, „Да запазим красотата на природата в картина” гр. Ямбол, „Златна есен – плодовете на есента” гр. Севлиево и др.