Р Е А Л И З И Р А Н И    П Р О Е К Т И
В периода 1997 – 2002 г., в ОДК работиха доброволците от Корпуса на мира на САЩ в България,
Робърт Галбрайт и Стивън Елмор, с които успешно реализирахме проектите:

1997 г. – “Екологично образование чрез съвременни техники и технологии”; 1998 г. – Програма “GLOBE”;
1999 г. – Оборудване на компютърен кабинет;
2000 г. – “Детето и природата”;
2002 г. – “Децата и изкуството”; /Финансирани от Агенцията за Международно развитие на САЩ/
2005 г. – “КОМПЛЕКС НА МЕЧТИТЕ”
- 50 години извънучилищна дейност в Община Балчик;
- 10 години ОДК;
- 10 години ТФ “Ритъм”;
- 35 години фолклорен състав;
- Вестник “Калейдоскоп”;
- Съхранение на християнските ценности; /Финансирани от Община Балчик/

2006 г. – “Изкуство без граници”;
2006 г. – “България в Европейския съюз”;
2007 г. – “На зелено училище в Трявна”;
2007 г. – “Танцувай с нас”; /Финансиран от МОН по програма “Училището – територия на учениците”/
2008 г. – “Зелено училище в Университетската ботаническа градина - Балчик”;
2008 г. – Пленер “Какво говорят рибите”;
2008 г. – “В ритъма на танца”;
2008 г. – “Пейте с нас”; /Финансирани по програма “Училищни инициативи на Община Балчик/
2009 г. – “Запазване на биоразнообразието в резерват “Балтата”;
/Съвместен проект на Община Балчик, Община Мангалия, к.к. “Албена”, ОДК/