Р Е А Л И З И Р А Н И    П Р О Е К Т И

2023 г. - „Модерен многофункционален кабинет за откриване и развиване на умения и таланти в област изкуства“ по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, Модул 1
2022 г. - „Кабинет за развиване на дигиталните компетенции на учениците в свободното им време“ по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, Модул 1
2020 г. - „Съвременна стая на изкуствата – извор на творчески идеи и вдъхновение“ по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, Модул А
2019 г. - Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“
2019 г. - Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
2018 г. - Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 г
. – “60 години Общински детски комплекс", гр. Балчик
- Изложба 40 години клуб "ИЗКУСТВО";
- Изложба "Пътуване във времето"
- Филм "60 години ОДК"
- Театрална детска постановка "ЗЛАТНА БЪЛГАРСКА ПРИКАЗКА"
- Вестник "КАЛЕЙДОСКОП" - юбилеен брой
- Празничен концерт "60 ГОДИНИ ОДК"
2009 г. – “Запазване на биоразнообразието в резерват “Балтата”;/Съвместен проект на Община Балчик, Община Мангалия, к.к. “Албена”, ОДК/
2008 г. – “Пейте с нас”;/Финансирани по програма “Училищни инициативи на Община Балчик/
2008 г. – “В ритъма на танца”;
2008 г. – Пленер “Какво говорят рибите”;
2008 г. – “Зелено училище в Университетската ботаническа градина - Балчик”;
2007 г. – “Танцувай с нас”;/Финансиран от МОН по програма “Училището – територия на учениците”/
2007 г. – “На зелено училище в Трявна”;
2006 г. – “България в Европейския съюз”;
2006 г. – “Изкуство без граници”;
2005 г. – “КОМПЛЕКС НА МЕЧТИТЕ”
- 50 години извънучилищна дейност в Община Балчик;
- 10 години ОДК;
- 10 години ТФ “Ритъм”;
- 35 години фолклорен състав;
- Вестник “Калейдоскоп”;
- Съхранение на християнските ценности; /Финансирани от Община Балчик/

В периода 1997 – 2002 г., в ОДК работиха доброволците от Корпуса на мира на САЩ в България,
Робърт Галбрайт и Стивън Елмор, с които успешно реализирахме проектите:

2002 г. – “Децата и изкуството”;/Финансирани от Агенцията за Международно развитие на САЩ/
2000 г. – “Детето и природата”;
1999 г. – Оборудване на компютърен кабинет;
1998 г. – Програма “GLOBE”;
1997 г. – “Екологично образование чрез съвременни техники и технологии”;