НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Ръководител
свещеник Тодор Тодоров
e-mail:

Неделното училище е сформирано при  храма “Св. преп. Петка Търновска” през 2002 г.
В него участват деца и ученици от 5 до 16 години.
Тук те усвоят определени знания за християнството, запознават се с ценностите и добродетелите на православната вяра, с историята на българския народ и църква, с живота на известни родни светии, и се приучават да  прилагат в ежедневието си християнските послания – почит и уважение към ближния, милосърдие, любов и запазване на православното и българското самосъзнание.