ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК
е образователна институция, осъществяваща общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в Община Балчик, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Всяка година повече от 800 деца откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 20 форми за обучение – клубове, школи, формации, състави, групи. Обучението в ЦПЛР - ОДК е безплатно. Осъществява се от учители - професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца.