КЛУБ "КОМПЮТЪР"
Ръководител:
ст. учител Пламен Иванов

Клуб „Компютър“ е изграден, като нова форма в комплекса през 1999 година. Първият кабинет е оборудван с нови съвременни компютри спечелени по проект финансиран от Агенцията за международно развитие на САЩ. За клуба в ЦПЛР - ОДК е осигурена първата интернет връзка от фирма „Лафи“ ЕООД, гр. Балчик, която и до днес поддържа и доставя безплатно интернет.
От 2011 г. клубът разполага с нова компютърна зала оборудвана със съвременни компютри, подарени от Община Балчик.
През 2022 г. компютърния кабинет е обновен със съвременни компютри и периферни устройства, за спечелен проект „Кабинет за развиване на дигитални компетенции на учениците в свободното им време“ по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО. Всяка учебна година в клуба се обучават над 50 ученици от 7 до 19 години, в областта на информационните технологии и информатиката. Обучението е фокусирано върху изучаване на системни и приложни програми, езици за програмиране, видео и аудио обработка, цифрова фотография, предпечат, уеб дизайн, локални мрежи, Интернет, разработване на проекти. Kлуб „Компютър“ е организатор на общински състезания по информационни технологии и направление „Мултимедия“ от общинския конкурс „Моята България“.

Ученици от клуба участват в областни, национални и международни - конференции, конкурси, олимпиади и състезания.

Завоювани са редица отличия по ИТ от национални състезания.
гр. София (2013 година)
гр. Монтана (2011, 2010, 2009 година)
гр. Благоевград (2014, 2012 година)
гр. Девин (2012 година)
гр. Бургас (2012 година)
гр. Шумен (2023, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 година)
гр. Търговище (2024, 2020, 2019 година)
гр. Каварна (2013, 2011)
гр. Добрич (2017, 2016, 2015 година)
Носители на званието „УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" на Фондация "Димитър Бербатов" са трима ученици от клуба:
Карина Димова, Ерсин Исмаил и Павел Петров.