КЛУБ "ЕКОЛОГИЯ"
Ръководител
учител Наталия Златева
e-mail:


Клуб „Екология“ е създаден преди 25 години с цел да спомогне за формиране на екологична култура, съзнание и поведение у младите хора. В клуба участват деца и ученици от 5 до 18 години, разпределени в кръжоците „Природа”, „Приятели на природата” и „Екология”. В периода 1998-2001 г. младите еколози успешно реализира два екологични проекта с доброволците от корпуса на мира на САЩ за България - Робърт Гълбрайт и Стивън Елмор. Клубът работи и по проектите: „Ботаниците изследват в училища и ботанически градини” - съвместно с Университетска Ботаническата градина - Балчик. "Запазването на биоразнообразието в резерват „Балтата” " - съвместно с Община Балчик, Община Мангалия, к.к. "Албена". Участието в клуб „Екология“ дава възможност на учениците, да обогатяват знанията си за природата, да вземат участие в: - Общински, национални, международни състезания и конкурси - Акции за озеленяване и почистване на околната среда - Рециклиране на хартия и ползотворната и употреба - Екскурзии до природни забележителности