МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ
Ръководител и хореограф
Цветелина ИЛИЕВА

Младост, красота, феерия. Това е визитната картичка на мажоретния състав, създаден през 2007 година.
Ежегодно в състава танцуват повече тридесет момичета от 8 до 18 години. С прекрасните си завладяващи танци – „Радецки марш“, „Хоп-троп“, „Веселото Санче“, „Моята годеница“, „Морячки“, съставът заслужено печели отличия от конкурси и фестивали в Балчик, Албена, Шумен, Поморие, Свищов.
През 2011 година мажоретките гостуваха на българската общност в с. Твърдица, Република Молдова.